black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Dreigend tekort arbeidskrachten Lab.
 
Dreigend tekort arbeidskrachten Laboratoriumtechniek

Het macrodoel-matigheidsadvies 2003-2004 van Kenniscentrum VAPRO is gereed. In dit advies wordt onder meer ingegaan op de arbeidsmarkt voor de Laboratoriumtechniek en op de hoeveelheid BPV-plaatsen (plaatsen voor Beroepspraktijkvorming, ofwel stageplaatsen). Het advies is gebaseerd op literatuur en gegevens uit de praktijk. VAPRO concludeert dat de uitgangspositie voor leerlingen Laboratoriumtechniek zonder meer gunstig is.

Er zijn zoals altijd voldoende BPV-plaatsen beschikbaar en de  arbeidsmarktperspectieven zijn gunstig. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de instroom in de BOL-opleidingen Laboratoriumtechniek daalt.
Het is van belang dat er meer leerlingen instromen in de opleidingen op het gebied van laboratoriumtechniek. In deze sector dreigt een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan.!

U vindt het volledige macrodoelmatigheidsadvies op onze website
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Jansink (zend e-mail). 
(foto: Ecover)

 

Aangemaakt: 2-3-2004, Laatste bewerking: 2-3-2004