black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Vogelgriep: belangrijke feitjes en weetjes
 

 

In 1918 kostte de verschrikkelijke Spaanse griep uitbraak tussen de 20 en 50 miljoen mensen wereldwijd het leven. Een sterfkans van 1 tot 2 procent voor iedereen die ziek werd. De kans om te sterven via het huidige griepvirus lijkt veel groter te zijn…
Maar wat zijn nou de feiten en belangrijke wetenswaardigheden?

Vaccin in opkomst!

Farmacieconcerns in Nederland als Solvay Pharmaceuticals en Crucell blijken experts te zijn in de ontwikkeling van griepvaccins. Solvay Pharmaceuticals heeft hier zelfs een leidende rol in en onlangs een nieuwe methode ontwikkeld om griepvaccins nog efficiënter te produceren. De nieuwe methode van produceren is reeds in gebruik genomen.

Het verschil zit hem in het gebruik van hondenniercellen nu, t.o.v. het gebruik van eieren voorheen bij de productie van het vaccin. Voorheen was voor de productie van 1 griepvaccin 1 ei nodig. Dit is niet zo een efficiënte methode gebleken, omdat de eieren aan bepaalde strikte samenstellingeisen moeten voldoen. Voor te stellen is ook dat als er een vogelgriep epidemie zou ontstaan, de eieren ook niet meer aan de veiligheidseisen voor productie zouden kunnen voldoen. Zodoende zou de productie van griepvaccins gestagneerd worden in een tijd dat het juist hard nodig is. Vandaar dat nu de productie gebeurt in hondenniercellen. Het voordeel hiervan is ook dat er op kleine schaal veel meer vaccin geproduceerd kan worden. Een logistiek probleem voor de aanvoer van 16 miljoen eieren welke nodig zouden zijn voor de productie van 16 miljoen vaccins om heel Nederland in te kunnen enten, wordt hiermee behoorlijk verholpen!

Omdat het vogelgriepvirus, beter bekend als H5N1, anders is dan de ‘normale’ griepvirussen, is er nog steeds onderzoek nodig om een vaccin hiertegen te ontwikkelen. Wereldwijd zijn wetenschappers momenteel bezig dit H5N1-virus dusdanig te bewerken dat een vaccin hiermee ontwikkeld kan worden. De verwachting is dat men deze ‘bewerking’ binnen 2 maanden af heeft, maar dat het toch nog een jaar zou kunnen duren voordat het nieuwe vaccin daadwerkelijk geproduceerd kan worden.

Wat is griep eigenlijk?

‘Normale’ griep wordt veroorzaakt door het zogenaamde influenza-virus. De symptomen die duiden op griep zijn koorts, spierpijn, gesnotter, gehoest en keelpijn. Het influenza-virus is een micro-organisme dat behoorlijk infectieus is. Het vermenigvuldigt zich in slijmvliescellen van onze neus, keel en longen. Door deze infectie sterven de slijmvliescellen uiteindelijk af waardoor onze bescherming afneemt en we bevattelijk kunnen worden voor andere luchtweginfecties.

Influenza virussen kunnen onderverdeeld worden in typa A, B en C. Type A veroorzaakt de ernstigste vorm van griep, type B blijktvrij onschuldig te zijn en komt weinig voor en type C blijkt nog zeldzamer te zijn.

Influenza virussen behoren tot de door de wetenschap meest onderzochte virustypen, juist omdat ze heel infectieus zijn. Behalve dat er onderscheid gemaakt wordt in typen A tot en met C wordt er ook een speciale aanduiding voor influenza virussen gehanteerd. De letters H en N worden hiertoe gebruikt. Er is voor deze letters gekozen omdat ze de beginletters vormen van belangrijke eiwitten die aan het oppervlak van zo een virusdeeltje vastgehecht zitten. H staat voor het eiwit haemagglutunine en N voor het eiwit neuraminidase. Deze eiwitten hebben verschillende functies tijdens de activiteit van dit influenza virus. Via het haemagglutinine eiwit hecht het virus zich aan het oppervlak van een te infecteren cel. Via het neuraminidase eiwit maakt het virus zich weer los van een geďnfecteerde cel. Zodoende wordt het huidige Aziatische vogelgriepvirus H5N1 genoemd. Griep kan dodelijk zijn: per jaar sterven meer mensen aan ‘normale’ griep dan dat er sterven via verkeersongevallen. Het betreft hier zo een twee tot drieduizend dodelijke slachtoffers per jaar! De risicogroep betreft vooral 65-plussers en mensen met chronische ziekten als diabetes, hart- en nierziekten of astma.

Griep bij dieren en overdracht naar mensen.

De wetenschap beweert dat influenza type A virussen al 4500 jaar geleden oversprongen van wilde vogels naar kippen. Tot op heden blijken wilde vogels dit type virus nog bij zich te dragen, maar ze blijken daar niet ziek van te worden. Vooral trekvogels als eenden, ganzen en meeuwen zijn bronnen en dragers van dit virus. Kippen worden daar dan wel weer ziek van. Inluenza A veroorzaakt bij deze dieren de vogelpest. Ze worden door dit virus besmet, vaak door het drinken van oppervlaktewater dat besmet is met keutels van virusdragende trekvogel.

Ook varkens, paarden, zeehonden en zelfs katten en tijgers kunnen besmet worden met influenza virus type A en hiervan ziek worden. Volgens wetenschappers waren varkens in China waarschijnlijk de veroorzakers van de zogenaamde'varkens influenza' die op mensen overging en de beruchte pandemie van 1918 na de eerste wereldoorlog veroorzaakte.

Overdracht van dierlijk influenza type A op mensen is ook intensief onderzocht. De conclusie hierover is dat een mens reeds besmet moet zijn met een ‘normaal’ griepvirus. Pas dan kan het dierlijk griepvirus op hem of haar overgedragen worden. Dit gebeurt meestal als er intensief contact is met ‘niezende varkens’ of vogelkeutels. Het gevaarlijke van vermenging van deze twee typen virussen op de mens is dat er een nieuw, gemuteerd virus kan ontstaan, die dodelijk kan zijn.

Wat is een pandemie en wat een epidemie?

Een epidemie is een uitbraak van een infectieziekte gemeten op landelijk niveau. Van een epidemie is sprake als 70 of meer mensen per 100.000 inwoners geďnfecteerd zouden zijn met die ziekte. Bijna iedere winter is er in Nederland sprake van een griepepidemie.
Een pandemie is eigenlijk een wereldwijde epidemie; een uitbraak van een infectieziekte gemeten onder de gehele wereldbevolking. In 1918 was er duidelijk sprake van een grieppandemie. Minstens 20 miljoen mensen vonden toen de dood.

Wetenschappers die onderzoek doen naar griep beweren dat de kans groot is dat het Aziatische vogelgriepvirus H5N1 zich mengt met een menselijk griepvirus. Zo zou een voor de mens nieuwe dodelijke griepvirus variant ontstaan. Op dit moment waart het H5N1 virus nog steeds rond in Azië alwaar veel pluimvee helaas massaal geslacht moet worden. Ook in sommige landen in Europa steekt dit virus reeds de kop op. Ondanks dat de vogelgriep variant H5N1 slecht van vogel op mens springt is dat in Azië toch al 55 keer gebeurd. En 42 keer met dodelijke afloop. De virologen zeggen dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een nieuwe pandemie.

Het is dan ook geen verkeerd advies om echt thuis te blijven als een fikse griep de kop opsteekt en daarbij wordt een bezoekje aan een kinderboerderij of contact met kippen of ander pluimvee op een boerderij zeker afgeraden!

Hatsjoe!!! Gezondheid!

Aangemaakt: 16-11-2005, Laatste bewerking: 16-11-2005