black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Laatste nieuws op
Laboratorium.nl
 

 

Voor jou gelezen op Laboratorium.nl : Klik hier..

Analytische chemie: chemie voor speurneuzen

De analytische chemie is de wetenschap die zich bezig houdt met het verkrijgen van informatie over de chemische samenstelling van materialen. De analytische chemie kan worden onderverdeeld in twee categorieën: kwalitatieve analyse en kwantitatieve analyse. Bij kwalitatieve analyses wordt gekeken naar 'Wat is het?' terwijl bij de kwantitatieve analyse wordt bepaald 'Hoeveel is er aanwezig?'. Natuurlijk wordt bij veel toepassingen zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie gezocht.

Een analytische procedure ziet er meestal als volgt uit:

bulkmonster -> representatief monster -> monstervoorbewerking -> meting van gewenste stoffen -> conversie naar chemische informatie -> uitslag.

Het bulkmonster kan heel simpel zijn (een pure substantie) of heel complex (een lichaamsvloeistof of een milieumonster).

Het eerste wat een analytisch chemicus moet doen is een representatief monster nemen. Dit is makkelijk wanneer het monster homogeen van aard is (een pure substantie) maar moeilijk wanneer het monster heel heterogeen is (bv. bepalen van uranium in een wagenvracht uraniumerts van niet-uniforme samenstelling). Het doel van de monstervoorbewerking is om die substanties te verwijderen die kunnen interfereren met de meting van de te bepalen stof. Deze stap is vaak een soort chemische of fysische scheiding van componenten. Het is de meest kritische stap in de procedure. Vervolgens komt de meting, waarbij die analytische methode wordt gekozen die de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve informatie van de te bepalen stof(fen) kan opleveren. Deze informatie moet dan worden omgezet naar bruikbare chemische informatie, wat vaak betekent dat de resultaten van de meting worden vergeleken met één of meerdere standaarden met daarin een bekende hoeveelheid van de te bepalen stof. De laatste stap is het nemen van een beslissing

 

 

Aangemaakt: 26-3-2007, Laatste bewerking: 13-3-2008