black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Natuurkunde applets
 

Verzameling links voor onderwerpen uit de natuurkunde:  http://www.walter-fendt.de/ph14nl/

Trillingen en golven, mechanica etc. 

Download: Sun Microsystems JRE (Java Runtime Environment)

 

Mechanica

Eenparig versnelde beweging 11.2.2000 - 11.3.2006
Evenwicht 11.3.2000 - 24.1.2003
Krachtsresultante (Optellen van vectoren) 2.11.1998 - 24.1.2003
Ontbinden van vectoren / krachten 30.5.2003 - 11.3.2006
Katrollen 24.3.1998 - 24.1.2003
Hefboom principe 2.11.1997 - 24.1.2003
Hellend vlak 24.2.1999 - 24.1.2003
Tweede wet van Newton 23.12.1997 - 24.1.2003
Schuine worp 13.9.2000 - 24.1.2003
Elastische en onelastische botsing 7.11.1998 - 24.1.2003
'Newton's wieg' 4.11.1997 - 24.1.2003
Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid 25.3.2007 - 19.4.2007
Carousel (centripetale kracht) 10.3.1999 - 24.1.2003
Eerste wet van Kepler 25.3.2000 - 24.1.2003
Tweede wet van Kepler 4.4.2000 - 24.1.2003
Vloeistofdruk 3.2.1999 - 24.1.2003

Opwaartse kracht in vloeistoffen

 

19.4.1998 - 24.1.2003
Trillingen en golven
Slinger 21.5.1998 - 24.1.2003
Trillende veer 24.5.1998 - 24.1.2003
Gekoppelde slinger 5.7.1998 - 24.1.2003
Resonantie 9.9.1998 - 24.1.2003
Zweving 21.10.2001 - 11.3.2006
Staande golf (Verklaard d.m.v. superpositie met de teruggekaatste golf) 9.7.2003 - 11.3.2006
Staande longitudinale golven 8.6.1998 - 24.1.2003
Interferentie van twee golven 22.5.1999 - 24.1.2003
Doppler effect

25.2.1998 - 24.1.2003

 

Electrodynamica
Magnetisch veld van een staafmagneet 20.4.2001 - 11.3.2006
Magneetveld rond stroomdraad 18.9.2000 - 24.1.2003
Lorentzkracht 1.6.1998 - 24.1.2003
Gelijkstroommotor 29.11.1997 - 24.1.2003
Generator 8.5.1998 - 24.1.2003
Wet van Ohm 23.11.1997 - 24.1.2003
Combinaties van weerstanden 11.9.2002 - 11.3.2006
Potentiometer 16.2.2006 - 11.3.2006
Brug van Wheatstone 11.2.2006 - 29.12.2010
Eenvoudige wisselstroomschakeling 13.6.1998 - 24.1.2003
Combinaties of weerstanden, spoelen en condensatoren 19.3.2004 - 11.3.2006
LC-kring (electromagnetische oscillatie) 23.10.1999 - 24.1.2003
Electromagnetische golven 20.9.1999 - 24.1.2003

 

Optica

Breking van lichtstralen 20.12.1997 - 21.7.2007
Reflectie and refractie van golven (principe van Huygens) 5.3.1998 - 24.1.2003
Astronomische (lenzen) telescoop 8.3.2000 - 24.1.2003
Interferentie van licht bij een dubbele spleet 7.10.2003 - 11.3.2006
Interferentie van licht bij een enkele spleet 11.10.2003 - 17.3.2006

 

Thermodynamica

Speciale processen in een ideaal gas 25.12.1999 - 24.1.2003
Relativiteitstheorie
Tijdrek 15.11.1997 - 24.1.2003

 

Atoomfysica

Foto-electrisch effect 20.2.2000 - 24.1.2003
Bohr's theorie van het waterstofatoom 30.5.1999 - 24.1.2003
Kernfysica
Radioactief verval (series) 20.7.1998 - 9.8.2007
Vervalwet

Aangemaakt: 15-2-2011, Laatste bewerking: 15-2-2011