black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

De DC Lab test 2013
 

1 Jan heeft 3x zoveel DVD's als Wim. Samen hebben ze er 28.

   Hoeveel heeft Wim er?

2 Je hebt een kruik van 3 L en een kruik waar 5 L melk  in afgemeten

   kan worden. Hoe kun je precies 1 L uitschenken?

3 Bob, Berend en Barend mogen bomen kappen in het bos.

   Het perceel dat aangewezen wordt heeft 30 bomen.

   Als ze bijna klaar zijn nemen ze een pauze en er blijkt:

   Berend kapt 2x zo veel als Bob, Barend kapt 4x zoveel bomen als Berend.

   Hoeveel bomen staan er nog?

4 Teken vier vierkantjes van lucifers. (2x2)

   Hoe kun je door 2 lucifers weg te pakken slechts 2 vierkanten overhouden?

5 Hoe leg je 6 muntstukken neer  op tafel zodat je horizontaal en

   verticaal evenveel munten hebt?

6 Een grote kubus is opgebouwd uit kleine kubusjes. De maten zijn 14x14x14.

   Een nog grotere kubus is 28x28x28.

   Hoeveel keer zoveel kleine kubusjes heeft de grootste kubus dan?

Een grote man draagt in 2 minuten tijd 2 dozen tegelijk naar boven.

   Een kleine man draagt in  een minuut een doos naar boven.

   De trap naar beneden doen in dezelfde tijd als naar boven.

   Hoelang doen ze er samen over om 7 dozen boven te krijgen?

8 Een vijver is een perfecte cirkel van 10 meter in diameter.

  In het midden staat een klein eilandje met daarop een  appelboom met nog

  een appel. Een aap kan wel klimmen maar niet zwemmen en heeft een grote

  hamer,  een paal en een stuk touw van ca.23 m gekregen.

  Hoe kan hij bij de appel komen ?

9 Op een ouderwetse balans kun je links en rechts kogels wegen. Als links even zwaar is als rechts dan is de balans in evenwicht. Als  er een kant doorslaat zie je direct welke zwaarder is. Men heeft 9 kogels waarvan er eentje iets zwaarder is. Je mag zoveel kogels afwegen als je wilt. Wat is het minst aantal keren wegen waarin je zeker weet welke kogel dat is?

 

Hoofdrekenen met verstand :  rekenvaardigheidstest

1. 912 Is dit getal deelbaar door 6? En is het deelbaar door 9? (met gehele getallen)

a: Door allebei             c: Alleen door 6

b: Alleen door 9          d: Door geen van beide

 

2 . Een tegelzetter legt een rij tegels tussen

2 muren, die 2,50 m van elkaar staan.

Hij heeft 24 tegels van 10 bij 10 cm.

Hij maakt een overal even brede voeg tussen

de tegels en de muren. Hoe breed is

die voeg?

.a: 2 millimeter             c: 6 millimeter

b: 4 millimeter             d: 7,5 millimeter

3. 1,234 567,89 is ongeveer gelijk aan

a: 600             c: 800

b: 700             d: 900

4.  Wat is de optelsom van all gehele etallen tussen 0  en 1000 ?

5. In de supermarkt staat een stapel boodschappenmandjes. Een mandje

is 25 cm hoog. Een stapel van vijf mandjes is 45 cm hoog. Hoe hoog

is dan een stapel van 10 mandjes?

a: 65 cm             c: 80 cm

b: 70 cm             d: 90 cm

 

6 Combinatietest

Schrijf de volgende zinnen over:

Het cijfer 1 komt .. ..keer voor

Het cijfer 2 komt .... keer voor

Het cijfer 3 komt .. ..keer voor

Het cijfer 4 komt .... keer voor

 

Vul op de puntjes getallen in zodat wat er dan staat ook letterlijk klopt.

Voorbeeld: Het cijfer 1 komt 1 keer voor? Dat klopt niet want je ziet al twee maal een 1 staan.

Als je de ontbrekende getallen hebt ingevuld kun je de volgende opdracht met de cijfers 1 t/m 5 doen en vervolgens met 1 t/m 6 enzovoort.

 

einde

 

Aangemaakt: 6-9-2011, Laatste bewerking: 27-8-2013

  Vloeiend spreken ( 1-4-2009 )