black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login 



Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Opdrachten
 

Gratis excel cursus:  http://www.gratiscursus.be/excell_2003/excelles4.htm

 Papieren versie basis excel:

http://www.ctsadvies.nl/cts_82-Excel10_Gevorderd.pdf

 

Opdrachten:

Volg bijgaande link en kijk goed in het excel-bestand met welke formules de juiste berekeningen gemaakt zijn. Verbeter de fouten en laat excel zelf de gemiddelde en standaarddeviatie berekenen.

Eindopdracht: Verslag Watergehalte in soda als verslag

Lever 14-10 a.s. een uitgeprinte versie in van jouw eigen praktijk gegevens van het experiment ' Watergehalte in soda (natriumcarbonaat) ' .
Laat meerdere keren het gehalte uitrekenen met alle massa's na drogen. Laat excel een grafiek maken met het gevonden watergehalte in volgorde (bijvoorbeeld lopen de percentages langzaam op of wisselen ze sterk per weging). Als je direct tot constant gewicht heb gewogen na de tweede keer, verzin je zelf enkele fictieve doch geloofwaardige massa's.

Geef als conclusie het eindreultaat afgerond op 1 decimaal. Het geheel voorzien van naam, klas, daum uiterlijk 14-10 inleveren op papier !!.

==============================

Achtergronden periode 2
In periode 2 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van excel en powerpoint.

A Neem het laatste experiment dat je in elke groep (titratie en spectro) hebt uitgevoerd.
Maak hiervan een compleet verslag in excel met alle resultaten en berekeningen. Laat excel de massa berekenen via een formule en ook het gemiddelde en sd berekenen. Bij de spectro ook de grafiek uit Regexcel .

B Kies een onderwerp uit vanuit scheikundepraktijk  of exact van deze of vorige periode, waarbij je de theorie uitlegt. De powerpoint is strak met donkere achtergrond en licht gekleurde letters. De presentatie bevat voorbeelden van eigen werk zoals de spectro-grafiek uit A en de kalibratie van de buret. De effecten zijn verrassend maar overheersen niet.

-------------------------------------------------------------------------

voorbeeld opdracht 2

Een analist voert een bepaling uit waarbij het vochtgehalte en droge stof wordt onderzocht in een aantal appels. Maak een realistisch voorbeeld met eigen verzonnen massa's. De analist begint om 8 uur en voert elk uur een bepaling uit. Zorg dat de bepaling gebruik maakt van een weegflesje van ongeveer 12 gram. Zorg in je voorbeeld dat alle massa's op 4 decimalen worden ingevoerd. Vul zelf verzonnen resultaten in maar ook realistisch , van 12 monsters (massa leeg, met appel en gedroogd. Bereken van elk monster het vocht % en droge stof %. Bereken het gemiddelde droge stofgehalte en het gemiddelde vocht%.

Geef van beide gemiddelden ook de standaarddeviatie en rond af op 1 decimaal.

Maak een grafiek met het verloop van het vochtgehalte in de tijd. (naast de gegevens)

Laat het gemiddeld gehalte aan droge stof en vocht optellen.

Sla het bestand op onder jouw eigen naam.

====================

Gebruik Office pakket

P1 IExplorer, Word, Mindmapping
P2 Excel, powerpoint

Achtergronden periode 1

  • Je kunt gebruik maken van de mogelijkheden binnen het educatieve netwerk
    (Magister, groepsmap, werkmap etc)
  • Je kunt relevantie informatie vinden zoals veiligheidskaarten, chemisch/fysische eigenschappen, periodieksysteem etc.
  • Je kunt de basishandelingen uitvoeren binnen Word: tabellen, formules, plaatjes, basisvormen etc.
  • Je kunt basissoftware als Acrobat Readerm flash gebruiken.
  • Je kunt afdelingsspecifieke software gebruiken zoals RegXcel 2000.

Mail naar: R.vanIterson@DrentheCollege.nl

 

Aangemaakt: 14-11-2011, Laatste bewerking: 26-8-2014