black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

test
 

Geef de namen van de volgende verbindingen:

natriumchloride
natriumsulfide
natriumsulfaat
natriumfosfaat
magnesiumfluoride
magnesiumsulfide
magnesiumsulfaat
magnsiumfosfaat
aluminiumjodide
aluminiumsulfide
aluminiumsulfiet
aluminiumfosfaat
lood(IV)bromide
lood(IV)sulfide
lood(IV)sulfaat)
lood(IV)fosfaat
chrom(VI)chloride
chroom(VI)sulfide
chroom(VI)fosfaat
tin(IV)sulfaat
zilvernitraat
kwik(I)sulfide
kwik(I)sulfaat
kwik(I)fosfaat
jzer(II)oxide
ijzer(III)cyanide
mangaan(II)oxide
lithiumoxide
bariumsulfaat
calciumcarbonaat
aluminiumcarbonaat
tin(IV)carbonaat
kaliumhydroxide
ijzer(III)hydroxide
nikkelsulfide
mangaan(V)nitraat
natriumhypojodiet
kaliumjodiet
lithiumjodaat
kaliumperjodaat
koper(I)sulfaat
koper(II)sulfaat
platina(IV)sulfaat
platina(IV)cyanide
platina(IV)fosfaat

Opdracht 2: Zoek de fouten:

Ba(CH3COO)2

Bariumacetaat

BaCO3

Bariumcarbonaat

Ba(ClO3)2

Bariumchloraat

Ba(ClO2)2

Bariumchloriet

Ba(CrO4)2

Bariumchromaat

Ba(CN)2

Bariumcyanide

BaCr2O7

Bariumdichromaat

Ba3(PO4)2

Bariumfosfaat

Ba(OH)2

Bariumhydroxide

Ba(ClO)2

Bariumhypochloriet

Ba(NO3)2

Bariumnitraat

Ba(NO2)

Bariumnitriet

Ba(COOH)2

Bariumoxalaat

Ba(ClO4)2

Bariumperchloraat

Ba(MnO4)2

Bariumpermanganaat

BaSiO3

Bariumsilicaat

BaSO4

Bariumsulfaat

BaSO3

Bariumsulfiet

BaS2O3

Bariumthiosulfiet

Ca(CH3COO)2

Calciumacetaat

CaCO3

Calciumcarbonaat

Ca(ClO3)2

Calciumchloraat

Ca(ClO2)2

Calciumchloriet

CaCrO4

Calciumchromaat

Ca(CN)2

Calciumcyanide

Ca3(PO4)2

Calciumfosfaat

Ca(OH)2

Calciumhydroxide

Ca(ClO)2

Calciumhypochloriet

Ca(NO3)2

Calciumnitraat

Ca(NO2)2

Calciumnitriet

Ca(COOH)2

Calciumoxalaat

Ca(ClO4)2

Calciumperchloraat

Ca(MnO4)2

Calciumpermanganaat

CaSiO3

Calciumsilicaat

CaSO4

Calciumsulfaat

CaSO3

Calciumsulfiet

CaS2O3

Calciumthiosulfaat

AlH3

Aluminiumhydride

ALN

Aluminiumnitride

Al2O3

Aluminiumoxide

Al4C3

Aluminiumcarbide

AlP

Aluminiumfosfide

Al2S3

Aluminiumsulfide

AlF3

Aluminiumfluoride

AlCl3

Aluminiumchloride

AlBr3

Aluminiumbromide

AlI3

Aluminiumjodide

Al(CN)3

Aluminiumcyanide

Al(COOH)3

Aluminiumoxalaat

Al2(CO3)3

Aluminiumcarbonaat

Al2(CrO4)3

Aluminiumchromaat

Al2(Cr2O7)3

Aluminiumdichromaat

Al(CH3COO)3

Aluminiumacetaat

Al(MnO4)3

Aluminiumpermanganaat

Al(NO3)3

Aluminiumnitraat

Al(NO2)3

Aluminiumnitriet

Al(OH)3

Aluminiumhydroxide

AlPO3

Aluminiumfosfaat

Al2(S2O3)3

Aluminiumthiosulfaat

Al2(SO3)3

Aluminiumsulfiet

Al2(SO4)3

Aluminiumsulfaat

Al2(SiO3)3

Aluminiumsilicaat

Al(ClO4)3

Aluminiumperchloraat

Al(ClO3)3

Aluminiumchloraat

Al(ClO2)3

Aluminiumchloriet

Al(ClO)3

Aluminiumhypochloriet

CrH3

Chroom(III)hydride

CrN

Chroom(III)nitride

CrF3

Chroom(III)fluoride

Cr4C3

Chroom(III)carbide

CrP

Chroom(III)fosfide

Cr2S3

Chroom(III)sulfide

Cr2O3

Chroom(III)oxide

CrCl3

Chroom(III)chloride

CrBr3

Chroom(III)bromide

CrI3

Chroom(III)jodide

Cr(CN)3

Chroom(III)cyanide

Cr(CH3COO)3

Chroom(III)cetaat

Cr2(CO3)3

Chroom(III)carbonaat

Cr2(CrO4)3

Chroom(III)chromaat

Cr2(CrO7)3

Chroom(III)dichromaat

Cr(COOH)3

Chroom(III)oxalaat

Cr(MnO4)3

Chroom(III)permanganaat

Cr(NO3)3

Chroom(III)nitraat

Cr(NO2)3

Chroom(III)nitriet

Cr(OH)3

Chroom(III)hydroxide

CrPO3

Chroom(III)fosfiet

Cr2(SO4)3

Chroom(III)sulfaat

Cr2(SO3)3

Chroom(III)sulfiet

Cr2(S2O3)3

Chroom(III)thiosulfaat

Cr2(SiO3)3

Chroom(III)silicaat

Cr(ClO4)3

Chroom(III)perchloraat

Cr(ClO3)3

Chroom(III)chloraat

Cr(ClO2)3

Chroom(III)chloriet

Cr(ClO)3

Chroom(III)hypochloriet

Mn(CN)2

mangaan(II)cyanide

Mn(COO)2

mangaan(II)oxalaat

MnCO3

mangaan(II)carbonaat

MnCrO4

mangaan(II)chromaat

MnCr2O7

mangaan(II)dichromaat

Mn(CH3COO)2

mangaan(II)acetaat

Mn(MnO4)2

mangaan(II)permananaat

Mn(NO3)2

mangaan(II)nitraat

Mn(NO2)2

mangaan(II)nitriet

Mn(OH)2

mangaan(II)hydroxide

Mn3(PO4)2

mangaan(II)fosfaat

MnSO4

mangaan(II)sulfaat

MnSO3

mangaan(II)sulfiet

MnS2O3

mangaan(II)thiosulffaat

MnSiO3

mangaan(II)silicaat

Mn(CIO3)2

mangaan(II)chloraat

Mn(CIO2)2

mangaan(II)chloriet

Mn(CIO)2

mangaan(II)hypochloriet

Zn(CN)2

Zinkcyanide

Zn(COO)2

Zinkoxalaat

ZnCO3

Zinkcarbonaat

Zn(CH3COO)2

Zinkacetaat

ZnCr2O7

Zinkdichromaat

ZnCrO42

Zinkchromaat

Zn(MnO4)2

Zinkpermanganaat

Zn(NO3)2

Zink(II)nitraat

Zn(ClO4)2

Zinkperchloraat

Zn(OH)2

Zinkhydroxide

Zn3(PO4)2

Zinkfosfaat

ZnSO4

Zinksulfaat

ZnSO3

Zinksulfiet

ZnS2O3

Zinkthiosulfaat

ZnSiO3

Zinksilicaat

Zn(NO2)2

Zinknitriet

Zn(ClO3)2

Zinkchloraat

Zn(ClO2)2

Zinkchloriet

Zn(ClO)2

Zinkhypochloriet

Be (CN-)2 

Beryllium Cyanide

Be (COO)2 

Beryllium oxalaat

Be Cr2O7

Beryllium carbonaat

Be CrO4 

Beryllium chromaat

Be Cr2O7 

Beryllium dichromaat

Be(CH3COO)2 

 Beryllium acetaat

Be (MnO4)2

Beryllium permanganaat

Be (OH)2 

Beryllium hydroxide

Be (NO2)2 

Beryllium nitriet

Be (NO3)2 

Beryllium nitraat

Be3 (PO4)2 

Beryllium fosfaation

BeSO3 

Beryllium sulfaation

BeSO3) 

Beryllium sulfietion

BeS2O3 

Beryllium thiosulfaation

BeSiO3 

Beryllium silicaation

Be (ClO4)2

Beryllium perchloraation

Be (ClO3)2 

Beryllium chloraat

Be (ClO2)2 

Beryllium chloriet

Be (ClO)2 

Beryllium hypochloriet

Mg (CN)2 

Magnesiumcyanide

Mg (COO)2 

Magnesiumoxalaat

MgCO3 

Magnesiumcarbonaat

MgCrO4 

Magnesiumchromaat

MgCr2O7 

Magnesiumdichromaat

Mg (CH3COO)2 

Magnesiumacetaat

Mg (MnO4)2 

Magnesiumpermanganaat

Mg (NO3)2 

Magnesiumnitraat

Mg (NO2)2 

Magnesiumnitriet

Mg (OH)2 

Magnesiumhydroxide

Mg3 (PO4)2 

Magnesiumfosfaat

MgSO3 

Magnesiumsulfaat

MgSO3 

Magnesiumsulfiet

MgS2O3 

Magnesiumthiosulfaat

MgSiO3 

Magnesiumsilicaat

Mg(ClO4)2 

Magnesiumperchloraat

Mg (ClO3)2 

Magnesiumchloraat

Mg (ClO2)2 

Magnesiumchloriet

Mg (ClO)2

Magnesiumhypochloriet

Na3N 

Natriumnitride

Li3N 

Lithiumnitride

K3N 

Kaliumnitride

Ag3N 

Zilvernitride

Be3N2 

Beryliumnitride

Mg3N2 

MagnesiumNitride

Ca3N2 

Calciumnitride

Ba3N2 

Bariumnitride

Ni3N2 

Nikkelnitride

Zn3N2

Zinknitride

AlN 

Aluminiumnitride

CrN 

Chroomnitride

MnN 

Mangaan(III)nitride

Sn3N2

Tin(II)nitride

Sn3N4 

Tin(IV)nitride

Pb3N2 

Lood(II)nitride

Pb3N4 

Lood(IV)nitride

Mn3N2 

Mangaan(II)nitride

Mn3N4 

Mangaan(IV)nitride

Fe3N2

Ijzer(II)nitride

FeN 

Ijzer(III)nitride

Cu3N 

Koper(I)nitride

Cu3N2 

Koper(II)nitride

Hg3N 

Kwik(I)nitride

Hg3N2

Kwik(II)nitride

H2S

waterstofsulfide

Li2S

litiumsulfide

Na2S

natriumsulfide

K2S

kaliumsulfide

BeS

berilliumsulfide

MgS

magnesiumsulfide

CaS

calciumsulfide

SrS

strontium(II)sulfide

BaS

bariumsulfide

Sc2S3

scandium(III)sulfide

Mn(CN)3

Mangaan(III)cyanide

Mn(COO)2

Mangaan(II)oxalaat

Mn2(CO3)3

Mangaan(III)carbonaat

Mn2(CrO4)3

Mangaan(III)chromaat

Mn2(Cr2O7)3

Mangaan(III)dichromaat

Mn2(CH3COO)3

Mangaan(III)acetaat

Mn(MnO4)3

Mangaan(III)permananaat

Mn(NO3)3

Mangaan(III)nitraat

Mn(NO2)3

Mangaan(III)nitriet

Mn(OH)3

Mangaan(III)hydroxide

MnPO4

Mangaan(III)fosfaat

Mn2(SO4)3

Mangaan(III)sulfaat

(Mn)2(SO3)3

Mangaan(III)sulfiet

Mn2(S2O3)3

Mangaan(III)thiosulffaat

Mn2(SiO3)3

Mangaan(III)silicaat

Mn(CIO4)3

Mangaan(III)perchloraat

Mn(CIO3)3

Mangaan(III)chloraat

Mn(CIO2)3

Mangaan(III)chloriet

Mn(CIO)3

Mangaan(III)hypochloriet

Mn(CN)4

Mangaan(IV)cyanide

Mn(COO)4

Mangaan(IV)oxalaat

Mn(CO3)2

Mangaan(IV)carbonaat

Mn(CrO4)2

Mangaan(IV)chromaat

Mn(Cr2O7)2

Mangaan(IV)dichromaat

Mn(CH3COO)4

Mangaan(IV)acetaat

Mn(MnO4)4

Mangaan(IV)permananaat

Mn(NO3)4

Mangaan(IV)nitraat

Mn(NO2)4

Mangaan(IV)nitriet

Mn(OH)4

Mangaan(IV)hydroxide

Mn3(PO4)4

Mangaan(IV)fosfaat

Mn(SO4)2

Mangaan(IV)sulfaat

Mn(SO3)2

Mangaan(IV)sulfiet

Mn(S2O3)2

Mangaan(IV)thiosulffaat

Mn(SiO3)2

Mangaan (IV)silicaat

Mn(CIO3)4

Mangaan(IV)perchloraat

Mn(CIO3)4

Mangaan(IV)chloraat

Mn(CIO2)2

Mangaan(IV)chloriet

Mn(CIO)4

Mangaan(IV)hypochloriet

AgCN

Zilvercyanide

Ag(COO)2

Zilveroxalaat

Ag2CO3

Zilvercarbonaat

Ag2CrO4

Zilverchromaat

Ag2Cr2O7

Zilverdichromaat

AgCH3COO

Zilveracetaat

AgMnO4

Zilverpermanganaat

AgNO3

Zilvernitraat

AgNO2

Zilvernitriet

AgOH

Zilverhydroxide

Ag3PO4

Zilverfosfaat

Ag2SO4

Zilversulfaat

Ag2SO3

Zilversulfiet

Ag2S2O3

Zilverthiosulfaat

Ag2SiO3

Zilversilicaat

AgCIO4

Zilverperchloraat

AgCIO3

Zilverchloraat

AgCIO2

Zilverchloriet

AgCIO

Zilverhypochloriet

Ni(CN)2

Nikkelcyanide

Ni(COO)2

Nikkeloxalaat

NiCO3

Nikkelcarbonaat

NiNO2

Nikkelnitriet

Ni(OH)2

Nikkelhydroxide

Ni(CIO4)2

Nikkelperchloraat

Ni(CIO2)2

Nikkelchloriet

Ni(CIO)2

Nikkelhypochloriet

Zn(CN)2

Zinkcyanide

Zn(COO)2

Zinkoxalaat

ZnCO3

Zinkcarbonaat

Zn(CH3COO)2

Zinkacetaat

Zn(MnO4)2

Zinkpermanganaat

Zn(NO3)2

Zinknitraat

Zn(NO2)2

Zinknitriet

Zn(OH)2

Zinkhydroxide

Zn3(PO4)2

Zinkfosfaat

ZnSO4

Zinksulfaat

ZnSO3

Zinksulfiet

ZnS2O3

Zinkthiosulfaat

ZnSiO3

Zinksilicaat

Zn(CIO4)2

Zinkperchloraat

Zn(CIO3)2

Zinkchloraat

Zn(CIO2)2

Zinkchloriet

Zn(CIO)2

Zinkdihypochloriet

FeH3

Ijzer(III)hydride

FeN

Ijzer(III)nitride

Fe2O3

ijzer(III)ioxide

Fe4C3

ijzer(III)carbide

FeP

Ijzer(III)fosfide

Fe2S3

ijzer(III)sulfide

FeF3

Ijzer(III)fluoride

FeCL3

Ijzer(III)chloride

feb-03

Ijzer(III)bromide

FeI3

Ijzer(III)jodide

Fe(CN)3

Ijzer(III)cyanide

Fe2(CO3)3

ijzer(III)carbonaat

Fe(NO3)3

Ijzer(III)nitraat

Fe(NO2)3

Ijzer(III)nitriet

Fe(OH)3

Ijzer(III)hydroxide

FePO4

Ijzer(III)fosfaat

Fe2(SO4)3

ijzer(III)sulfaat

Fe2(SO3)3

ijzer(III)isulfiet

Fe2(S2O3)3

ijzer(III)thiosulfaat

Fe(CLO4)3

Ijzer(III)perchloraat

Fe(CLO3)3

Ijzer(III)trichloraat

Fe(CLO2)3

Ijzer(III)chloriet

FeCLO3

Ijzer(III)hypochloriet

Fe2(SiO3)3

ijzer(III)silicaat

CuCN

Kope(I)cyanide

Cu2(COO)2

Koper(I)oxalaat

Cu2CO3

Koper(I)carbonaat

Cu2CrO4

Kope(I)chromaat

Cu2CrO7

Koper(I)dichromaat

CuCH3COO

Koper(I)acetaat

CuMnO4

Kope(I)rpermanganaat

CuNO3

Koper(I)nitraat

CuNO2

Kope(I)rnitriet

CuOH

Koper(I)hydroxide

Cu3PO4

Koper(I)fosfaat

Cu2SO4

Koper(I)sulfaat

Cu2SO3

Kope(I)rsulfiet

Cu2S2O3

Koper(I)thiosulfaat

Cu2siO3

Koper(I)silicaat

CuClO4

Koper(I)perchloraat

CuClO3

Koper(I)chloraat

CuClO2

Kope(I)rchloriet

CuClO

Koper(II)cyanide

Cu(CN)2

Koper(II)cyanide

Cu(COO)2

Koper(II)oxalaat

CuCO3

Koper(II)carbonaat

CuCrO4

Koper(II)chromaat

CuCr2O7

Koper(II)dichromaat

Cu(CH3COO)2

Koper(II)acetaat

Cu(MnO4)2

Koper(II)permanganaat

Cu(NO3)2

Koper(II)nitraat

Cu(NO2)2

Koper(II)nitriet

Cu(OH)2

Koper(II)hydroxide

Cu3(PO4)2

Koper(II)fosfaat

CuSO4

Koper(II)sulfaat

CuSO3

Koper(II)sulfiet

CuS2O3

Koper(II)thiosulfaat

CuSiO3

Koper(II)silicaat

Cu(ClO4)2

Koper(II)perchloraat

Cu(ClO3)2

Koper(II)chloraat

Cu(ClO2)2

Koper(II)chloriet

Cu(ClO)2

Koper(II)hypochloriet

Aangemaakt: 6-3-2013, Laatste bewerking: 5-3-2014