Welkom bij Stage online !

 

'Stage online'  bevat een verzameling stage plaatsen voor VMBO en Laboratoriumtechniek. We (stagedocenten van het Drenthe College) hebben leerlingen gevraagd kort weer te geven waar ze op stage zijn en wat ze daar doen. Leuk om even in de keuken te kunnen kijken. In de toekomst bieden we hier aan VMBO leerlingen de mogelijkheid hun eigen snuffelstage te beschrijven. Klik links voor de gewenste stage info of hieronder voor eerdere verhalen.

webmaster Stage online

Frits Bosman

Aangemaakt: 13-6-2003, Laatste bewerking: 11-10-2005