Molens en panelen
_nieuw document
 
Onderwerpen
 • a   Windmolens  ontwerp diverse varianten: klassiek horizontaal,
       verticale variant, tulpvorm en halve bollen.
       Op Youtube sta diverse modellen voor zelfbouw. zie hier onderaan).
     , M
  etingen van spanning en stroomsterkte. .
 • b   Zonnepaneel zelfbouw (mansolar.com gebaseerd op kruidenextracten en titanium. De vereiste oven is  beschikbaar.
 • c   Ionselectieve electrode maken en testen
 • i   Waterzuivering (continu opstelling
 • j   Wetsus Chemerfy: stroom opwekken. (continu opstelling Stadskanaal)
 • k  Brandstofcel Conrad.nl  video link
 • l   ManCave diverse projecten met video ondersteuning
 • m  Raamfolies: Metingen aan folies welke op vensterglas aangebracht worden.
       De bedoeling is m.b.v. een licht meter de diverse golflengten te onderzoeken op de mate van absorbtie.
 • o  Smartphone geluidsmetingen
       met een app kun je meten  Geven jullie merken allemaal dezelfde sterkte?
       Meet het aantal decibel tijdens pauzes in de kantine. Op meerdere plaatsen en maak een geluidskaart.
 • p  Sensordrone: Dit is een sensor die 11 verschillende parameters kan meten met een smartphone. De app is gratis.
       Metingen aan temperatuur, gassen en lichtintensiteit zijn met hetzelfde apparaat mogelijk.
 • q  De brandstofcel: Op OKaphone.nl vind je diverse soorten. De Ethanolcel verbrandt ethanol (biogas).
      Een andere brandstofcel gebruikt een zonnepaneel om water te splitsen in waterstof en zuurstof.
      De opslag van brandbaar gas lijkt eenvoudiger.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uitwerking;
 
Windmolens  op youtube......
 Pyrosolar website      
http://www.pyrosolar.nl/html/kleine_windmolens.html
heeft ook de experimentele molens en solarpanels.
De website is wat chaotisch en opeens vond ik er deze nieuwe molen bij onder het kopje Experimenteel. Ook weer een verticale die daarom minder stormgevoelig is en minder lawaai maakt.
 

http://www.zondirect.com/html/energyball.html

Men tracht tegenwoordig ook windenergie op te wekken met kleinschalige windvangers als
deze energyball.

http://wind-energie.startpagina.nl/

Startpagina over windenergie

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Windenergie
Theorie over windenergie

http://www.bouwtrefpunt.nl/kennisbank/75-windenergie.htm
goede site met veel info over windenergie

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/9608532/Windturbine-ligt-op-schema.ece
http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/windmolen/bd_fotos/

filmpje - foto´s over de windmolen van ´s-Hertogenbosch

Magnetic power Air Rotor System

http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/mars-turbine.htm
www.windenergie.nl www.we-at-sea.org www.haveneilandopzee.nl

Site voor professionals over windenergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maglev_windturbine
http://www.inhabitat.com/2007/11/26/super-powered-magnetic-wind-turbine-maglev/

Windturbine die 1000 maal meer stroom opwekt ? Door gebruik van permanente magneten ontstaat er geen frictie waardoor dit soort windmolens veel efficiënter kunnen werken dan de huidige generatie windmolens. Kosten 53 miljoen dollar Kan per stuk 750.000 woningen van stroom voorzien. Ook kan het tot 500 jaar meegaan en neemt het 640 maal minder ruimte in beslag dan een conventioneel molenpark. En waar een conventionele windmolen bij windkracht 10 vaak moet worden uitgezet, kan een Maglev windturbine blijven draaien. Bij lage windsnelheden vanaf 1,5 meter per seconde kan het ook stroom opwekken en huishoudens van stroom voorzien. Er kan voor minder dan één cent per kilowatt uur stroom worden opgewekt.

http://www.quietrevolution.co.uk/ won de sustainability award in 2006 met deze windmolen die niet
met de windrcihting hoeft mee te draaien. Per kWh bespaart de molen 42 kg CO2

www.zeekracht.nl www.meewind.nl

Zonnepanelen
Landelijke aanbiedingen: Op www.zonzoektdak.nl staan
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eigen zonnenpaneel maken?
Mancave (Conrad.nl)
ManSolar (offspin van ECN)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AOT+Lab    MANSOLAR

Het project:
Schrijf een rapport met overzicht van de aanpak, planning , uitvoering en realisatie (praktijk). Doorloop onderstaande vragen en zorg dat de praktijk antwoord kan geven door metingen te doen. Een relatie tussen bijvoorbeeld vermogen en lichtsterkte kan slechts door metingen van het vermogen bij verschilende lichtsterkte uit te voeren. Afname in de tijd kan slechts door langdurige metingen.
 
Onderzoeksvragen:
- Hoe zuiver is de bijgeleverde titanium(IV)oxide?
- Welke invloed heeft de zuiverheid op de kwaliteit van de panelen?
- Welke prijsverschil is er tussen de diverse kwaliteiten titanium(IV)oxide en hoe verhoudt zich    dat tot het stroomrendement?
- Werken andere thee extracten even goed als de bijgeleverde hybiscusthee?
- Is een hoge concentratie extract beter dan een lage?
 
AOT
-  Hoe beoordeel je de effectiviteit van een paneel?
   Vermogen in relatie tot lichtsterkte?
  Wat is de levensduur van een paneel in relatie tot de capaciteit? (Dagelijkse metingen verrichten?)
- Hoe kan de levenduur worden verlengd met profieltjes voor afsluiten van de zijkanten. (mataalstrip solderen?)
  Aluminium U-profieltje om de glasranden?
- Is uitdroging de enige factor welke de levensduur bepaalt?
- Hoe kunnen de panelen opgesteld worden voor metingen gedurende langere tijd?
- Hoe kunnen stroom en spanning continu gemeten worden? (periodiek aflezen of automatisch
 (bedenk P= V*I  dus spaaning en stroomsterkte moeten gelijktijdig gemeten worden)
- Is de relatie vermogen ~lichtintensiteit gelijk aan die van 'echte'panelen
Aangemaakt: 3-11-2013, Laatste bewerking: 13-9-2015